GOED van de inspectie!

Kwalitatief goed onderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van onze kinderen. Nederlandse scholen moeten zich over deze kwaliteit verantwoorden aan de Inspectie van Onderwijs, welke hierop toezicht houdt. Normaliter leggen de inspecteurs van de Inspectie een keer per vier jaar een bestuurlijk onderzoek af, waarbij zij ook aan enkele scholen binnen het desbetreffende bestuur een bezoek zullen brengen. De Inspectie bekijkt iedere school gedurende zo’n bezoek aan de hand van het onderzoekskader, wat bestaat uit 12 onderzoeksstandaarden op diverse vlakken. Te denken valt aan: Aanbod, Pedagogisch-Didactisch handelen, Zicht op ontwikkeling en begeleiding, Veiligheid, Schoolklimaat, Uitvoering en kwaliteitscultuur. Deze standaarden beschrijven aan welke (basis)kwaliteit elke school in Nederland moet voldoen.

Buiten de reguliere bestuurlijke onderzoeken konden scholen tot aan de zomervakantie (2023) nog op eigen verzoek een waarderingsonderzoek aanvragen bij de Inspectie om te laten zien dat ze boven deze basiskwaliteit uitstijgen. Zij kunnen dan de waardering GOED verdienen.
Voor een dergelijk onderzoek is openbare basisschool De Leest op 8 juni bezocht. Na het inleveren van een uitgebreide zelfevaluatie over de kwaliteit van onze school, hebben twee inspecteurs de door ons aangedragen kwaliteitsindicatoren in de school bekeken.  Aan de hand van gesprekken met leerlingen, klassenbezoeken, documentenonderzoek, gesprekken met directie en intern begeleiders en een presentatie van het team is bekeken welke waardering aan de school kon worden toegekend.

Na deze intensieve dag werden het team, de kinderen en de ouders van Obs De Leest beloond met de waardering GOED. Maar liefst op 8 inspectiestandaarden werd door de inspecteurs gezien dat De Leest met het aanbod op didactisch en pedagogisch vlak ruim boven de basiskwaliteit uitstijgen. Ook standaarden op het gebied van kwaliteitscultuur en veiligheid zijn met GOED gewaardeerd. In het verslag wat we ontvangen hebben worden veel mooie complimenten gegeven, maar ook waardevolle haakjes om ons onderwijs nog verder te verbeteren. 

U kunt het verslag hier teruglezen:  Verslag inspectiebezoek juni 2023
Cookie instellingen