Plusgroep De Sprong

Plusgroep De Sprong

Binnenkort is het zover... Voor leerlingen van onze school en van Obs De Springplank en Obs De Toverlaars starten we met een bovenschoolse plusgroep, genaamd: De Sprong! 
Het aanbod in deze plusgroep is gericht op leerlingen die verbreding nodig hebben naast het reguliere (compact aangeboden) lesprogramma en de al aanwezige verrijking in én buiten de klas. 

Plusgroep De Sprong gaat op twee dagen draaien. Een dag voor leerlingen uit groep 4-5-6 en een dag voor leerlingen uit groep 7-8. De groep krijgt een eigen lokaal op onze locatie Het Voortouw. Juf Moenja zal de vaste leerkracht van deze groep worden. 

In de plusgroep zullen de kinderen aan de slag gaan met:
* Leren Leren: het ontwikkelen van vaardigheden en een mindset die helpen bij het leren. 
* Leren Denken: het ontwikkelen van denkvaardigheden. Ook leren de kinderen meer over hoe hun/het brein werkt. 
* Leren Leven: leren over communiceren en samenwerken. Ook het vormen van een positief zelfbeeld hoort hierbij. 

Misschien was u hiervan al op de hoogte... Maar binnen Obs De Leest hebben we een uitgebreid en gedetailleerd stappenplan om kinderen op het juiste niveau te kunnen uitdagen. Verrijking, compacten en levelwerk met de talentbegeleider horen daar al bij. Plusgroep De Sprong is nu een volgende stap in deze ondersteuningsstructuur. 

Mocht u er meer over willen weten, dan praten we u hier graag over bij! 
Cookie instellingen