Visie en speerpunten

Obs De Leest is een openbare basisschool in de wijk Schoenmakershoek in Etten-Leur. We geven ons onderwijs vorm vanuit een aantal verschillende uitgangspunten:
  • Openheid: We zijn toegankelijk en we werken graag met u samen. We gaan op een eerlijke manier met uw kind en met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind. We informeren hierbij transparant en helder. We luisteren met aandacht naar andere standpunten en meningen. Samen bereiken we het meest! 
  • Betrokkenheid; We verwelkomen ieder kind dagelijks persoonlijk en we hebben aandacht voor ieder individu. We zien interesses en talenten en spelen daarop in. We betrekken u bij het aanbod in de groep en bij de resultaten van uw kind. Zo bent u altijd op de hoogte! 
  • Trots; We zijn trots op de school, op uw kind en op elkaar. We benoemen kwaliteiten en spreken waardering uit. Uw kind mag zijn talent laten zien. We gaan uit van positiviteit!
  • In beweging; De wereld verandert en wij veranderen mee. We zoeken steeds naar manieren om ons onderwijs nog beter vorm te geven. We creëren ‘bewegingsruimte ’door flexibel gebruik te maken van de methodes en door het inzetten van coöperatieve werkvormen en bewegend leren. Er is ruimte om de leerstof aan te passen aan de groep en uw kind. In beweging komen en zijn brengt energie!
  • Betekenisvol; We koppelen de leerstof aan de actualiteit en de belevingswereld van de kinderen. Naast een goede instructie en een stevige basis werken we thematisch, spelend en onderzoekend. Wij leren uw kind daarbij een kritische en reflecterende houding aan. Door de leerstof betekenisvol te maken, vergroten we de betrokkenheid en is uw kind gemotiveerd om te leren!
Daarnaast werken we op Obs De Leest vanuit de principes van Positive Behavior Support (PBS). Dit is een wetenschappelijk onderbouwde aanpak om continu te werken aan een positief schoolklimaat. We willen een veilig en fijn klimaat bieden aan al onze leerlingen. Hier werken we vanuit een viertal gedragswaarden: veiligheid, vertrouwen, respect en verantwoordelijkheid. Deze waarden vormen de basis van onze schoolbrede gedragsverwachtingen. Daarnaast vormt het werken met de Kanjer-methode een krachtige aanpak op het gebied van welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

                                 

Wat vinden wij verder belangrijk?
  • Wij geven een goede instructie volgens het model van Expliciete Directe Instructie (EDI);
  • Wij gebruiken onze methodieken flexibel;
  • Wij gebruiken actieve werkvormen
  • Wij creëren een dynamische en uitdagende leeromgeving;
  • Wij bieden ruimte aan spelend en onderzoekend leren.
Cookie instellingen