Onze afspraken


Algemene schoolregels van De Leest
Van elkaar afblijven
Wat begint als een geintje,een duw of een trap,
eindigt vaak met ruzie: dat komt van zo’n grap.
 
Naar elkaar luisteren
Iemand wil iets zeggen, luister daar dan naar.
Gaat het je vervelen, zeg het tegen hem of haar.
 
Pesten………….NEE!
Treiterkop. Je beseft niet goed,
wat je die ander aan doet.
 
Samen sociaal sterk
Met schelden, slaan en schoppen,
gaat de goede sfeer naar de knoppen.
 
Niemand uitschelden
Je bent voor mij pas een held,
als je niet meer scheldt
 
Elkaar niet bedreigen
Waarom niet vragen in plaats van bedreigen,
zo zul je sneller je zin krijgen.
 
Van elkaars spullen afblijven
Leen je van mij, dan vind ik dat goed,
maar ik vind wel dat je het vragen moet.
 
Iedereen hoort erbij
Ik mag niet meedoen, dat is niet fijn.
Hoe meer zielen, hoe meer gein.
 
Niet zoveel letten op elkaar
Door alleen op anderen te letten,
kun je zelf geen stap meer verzetten.
 
Let op je taalgebruik
Gewoon praten is OK,
schreeuwen of grove taal………NEE.
 
Wandelen en zachtjes praten in de school
 
Je eigen afval opruimen
Met hetzelfde gemak,
gooi je de rotzooi in de prullenbak.
 
Telefoon- of computercontact buiten schooltijd
SMS-en of chatten over en weer,
maar wel een aardige tekst iedere keer.
(op school wordt niet gechat en wordt de gsm van de leerling niet gebruikt)

Afsprakenlijst van OBS De Leest

Wat je moet weten als je op school aankomt:

· De inloop start om 8.30 uur en 13.00 uur. De lessen beginnen om 8.45 uur en 13.15 uur.

· Je mag naar binnen komen als de leerkracht de deur opent.

· Op de trap lopen we rechts en houden we de trapleuning vast.

· Alle groepen gebruiken hun eigen toegangsdeuren en toegangstrap.

· Jassen, sjaals en tassen etc. gaan in de luizenzak aan je kapstok.

· Je fruit/tussendoortje en drinken zet je in de fruitbak.

· Op dinsdag en donderdag zijn het verplichte fruitdagen. Op de overige momenten mag je een ander gezond tussendoortje meenemen.

· Als je in groep 1-2 zit, dan mag je door je ouders/verzorgers naar de klas gebracht worden. Je ouders/verzorgers nemen hier kort afscheid van je.

· Voor groep 3 mag dit tot aan de herfstvakantie, daarna kom je zelfstandig de klas in.

· Om 8.45 uur en om 13.15 uur beginnen de lessen en worden je ouders vriendelijk verzocht het lokaal te verlaten.

· Je mobiel mag je meenemen maar deze moet je vóór lestijd inleveren bij je juf of meester. Deze neemt echter geen verantwoordelijkheid voor het eventueel kwijtraken of verlies ervan.

· De buitendeuren worden om 8.45 uur gesloten. De huismeester sluit tijdens schooluren de trapingangen.

· Als je te laat bent kun je de hoofdingang van De Pijler gebruiken.

· Je dient op tijd aanwezig te zijn in de klas. Afwezigheid en te laat komen wordt genoteerd door de leerkracht en bij structureel te laat zijn kunnen er maatregelen getroffen worden.

Wat je moet weten als je op de fiets komt:

· Fietsen worden in of tussen de fietsenrekken gestald. De groepen 5 en 6 parkeren op het kleine plein. De groepen 1 t/m 4 parkeren op het grote plein.

· Fietsen op het grote plein moeten achter de witte streep worden geplaatst.

· Fietssleuteltjes worden bewaard in de klas op de daarvoor aangewezen plaats.

· Op het hele plein (binnen de hekken van De Pijler) mag niet worden gefietst. Een uitzondering hierop zijn de BSO leerlingen, zij mogen na schooltijd wel op het schoolplein fietsen.

· Het kleine poortje tegenover de hoofdingang is alleen voor voetgangers (zonder fiets).

· Ook stepjes worden geparkeerd in de fietsenstalling. Deze mogen niet mee naar de klas of naar boven worden genomen.


Wat je moet weten als wilt spelen op het plein:

· Onder de galerijen wordt niet gespeeld i.v.m. de rust in de klassen. Ook in de trappenhuizen en fietsenstallingen wordt niet gespeeld.

· Buitenspelmateriaal: het materiaal wordt gebruikt waar het voor dient. Skippyballen om te skippyballen, stelten om te steltlopen enz.

· Je eigen leerkracht surveilleert tijdens de ochtendpauze.

· Overblijfkinderen, die zich in de lunchpauze niet aan de regels houden, worden gemeld bij de leerkracht. Indien nodig worden ouders hiervan op de hoogte gebracht.

· Voetballen op het speelplein is alleen toegestaan op het panna-veldje.

· Een uitzondering zijn de BSO leerlingen na schooltijd, zij mogen voetballen na schooltijd.

· Alleen de kleuters maken gebruik van rijdend materiaal.

· Klein spelmateriaal meebrengen om buiten te spelen (springtouwen, e.d.) is toegestaan.

· Skeeleren, steppen en skateboarden is te gevaarlijk op de speelplaats en niet

toegestaan.

· Na het buitenspelen ga je per groep naar binnen.

 

Wat je moet weten als je naar huis toe gaat:

· Je neemt alles mee naar huis behalve je luizenzak en kleutergymtas.

· Bij het uitgaan van de school, loopt je leerkracht met je mee naar buiten. Als je (nog) niet opgehaald bent dan wacht je bij je leerkracht (tenzij je alleen naar huis toe mag).

· De leerkrachten van groep 5 en/of 6 gaan naar het kleine fietsenplein om toezicht te houden.

· Je ouders/verzorgers kunnen op het speelplein wachten. Ze worden verzocht niet vlak voor de ramen te wachten en de fietsenrekken en uitgangen vrij te houden. Ze mogen niet op de speelplaats staan wachten als daar nog kinderen aan het spelen zijn.

· Je ouders/verzorgers mogen geen honden meenemen op het speelplein.


Wat je nog meer moet weten als je op De Beukenlaan zit:

· De inloop start om 8.20 uur en 13.10 uur. Vanaf dan kun je naar binnen komen. De lessen beginnen om 8.30 uur en 13.20 uur.

· Je parkeert je fiets tussen de daarvoor bestemde nietjes.

· Je mag naar binnen komen als de leerkracht de deur opent.

· Je loopt op de stoep en de speelplaats (niet fietsen).

· Om 09.00 uur en 13.30 uur gaan de deuren allemaal op slot. Als je te laat bent kunt je de hoofdingang van De Beukenlaan gebruiken.

 

Wat je moet weten als je binnen bent:

· Rust in het gebouw: zachtjes praten en rustig lopen.

· Als je met de lift gaat, dan moet er een volwassenen met je mee.

· Je wordt elke ochtend door je juf of meester persoonlijk begroet.

· Medewerkers nemen met elkaar contact op indien nodig.

· We houden allemaal rekening met de activiteiten in de verschillende ruimtes.

· Je haalt geen koffie e.d. voor de medewerkers.

· Je computert volgens het internetprotocol.

· Gevonden voorwerpen afgeven bij de huismeester.

· De werkruimte is geen doorgangsruimte voor ouders/verzorgers

· Tijdens de instructie ga je niet naar het toilet.

· Je speelt niet in de toiletten.

· Na toiletgebruik je handen wassen in verband met hygiëne.

· Iedere woensdag na een vakantie worden je haren gecontroleerd op hoofdluis. Als er hoofdluis is geconstateerd moeten je ouders/verzorgers dit meteen behandelen.

· Bij een besmettelijke aandoening zoals waterpokken, moeten je ouders dit melden bij de leerkracht.

· Als je ergens (mee) hebt gewerkt, ruim je je werkplek weer netjes op.

· De ouders van de groepen 1-2 mogen bij de verjaardagsviering in de klas zijn.

· We vragen je ouders er op te letten om de traktatie ‘zo gezond mogelijk’ te houden en om het simpel te houden zodat het gemakkelijk uit te delen is in de klas.

· Vanaf groep 2 worden er aan leerlingen kleine taakjes opgedragen i.v.m. het schoonhouden van de klas. Vanaf groep 5 doe je ook kleine klusjes na schooltijd. Je bent dan 5 á 10 minuten later klaar.

· Je kunt door alle leerkrachten en medewerkers binnen De Pijler aangesproken worden op het niet naleven van de regels.

· Er wordt op school niet gesnoept.

· Er worden geen petten gedragen in de klas


Wat je moet weten over de groepsregels:

Ik steek mijn vinger op als ik iets wil weten We zitten rustig op onze stoel

We luisteren goed als er iemand praat We werken rustig aan onze tafel

We zijn zuinig op het materiaal We lopen twee aan twee in de rij


Wat moet je weten over de materialen die we gebruiken:

· Als je op school komt krijg je een luizenzak. Als deze kapot gaat, wordt aan je ouders/verzorgers gevraagd deze te repareren of een nieuwe voor €4 via school te kopen.

· In groep 3 krijg je een etui. Als deze kapot is kun je tegen het bedrag van € 3,00 een nieuwe etui kopen. In groep 6 krijg je eenmalig een nieuwe etui, mocht dit nodig zijn.

· Je krijgt vanaf groep 3 een eigen koptelefoon. Als deze kapot gaat kan via school voor €2,00 een nieuwe aangeschaft worden.

· Op school wordt met potlood of pen geschreven. De pen wordt uitgereikt ongeveer halverwege groep 4. Als de pen kapot gaat kun je voor €5,00 op school een nieuwe aanschaffen.

· In groep 4-5-6 wordt gebruik gemaakt van een rollerpen. In de groepen 7 en 8 wordt er geschreven met een stabilo-pen. In groep 6 krijg je eenmalig een nieuwe pen indien nodig (kapot of kwijt).

· In groep 7 en 8 krijg je een schoolagenda van school.

· Materialen en werkstukken die mee naar huis gaan moeten ook thuis aankomen zodat je ouders/verzorgers dit kunnen bekijken.

· Brieven vanuit school worden naar je ouders/verzorgers gemaild.

· Sommige uitjes zijn vanaf groep 5 op de fiets. Zorg dat je fiets veilig en in orde is.

· In de zomervakantie neem je je portfolio en luizenzak mee naar huis. Na de vakantie neem je deze weer mee terug naar school.


Wat je moet weten over gymmen en zwemmen:

· In groep 1–2 mag je in je ondergoed gymmen en gymschoenen gebruiken (bij voorkeur met klittenband). De gymschoenen blijven op school. Er wordt gegymd in de speel en klimzaal. Je sportschoenen en eventuele sportkleding liggen in speciale oranje tasjes in de garderobe. Je ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van deze tasjes. In de zomervakantie neem je het tasje met inhoud mee naar huis om te wassen.

· Vanaf groep 3 wordt er in Het Turfschip gegymd in sportkleding met sportschoenen.

· De groepen 7 en 8 gymmen in de gymzaal aan de locatie Beukenlaan.

· Vanaf groep 6 kun je je na de gymles even opfrissen met een washand.

· Als je je gymspullen bent vergeten sport je niet mee (i.v.m. hygiëne) maar ga je wel mee naar de gymzaal. Daar maak je een taakje die je juf of meester je meegeeft. Komt dit vaak voor of is er opzet in het spel, dan wordt er contact opgenomen met je ouders.

· Als je niet mee kunt gymmen, moeten je ouders/verzorgers dit even melden.

· Je loopt rustig in een rij naar de speelzaal en naar de sporthal.

· De gymkleding gaat vanaf groep 3 gaat elke keer mee naar huis.

· Groep 4 gaat dit schooljaar tot februari op dinsdag zwemmen in de Banakker, zij gaan met de bus.


Wat je ouders moeten weten:

· Algemene informatie over de school kunt u ook vinden in de schoolgids en op onze website: www.obsdeleest.nl

· Ziekmeldingen moeten doorgegeven worden voor schooltijd. Dit kan telefonisch (Pijler: 076-5012603, Beukenlaan: 076-8899146) maar ook via website (www.obsdeleest.nl)

· Extra verlof dient altijd schriftelijk aangevraagd te worden. Formulieren zijn verkrijgbaar bij de directie of kunnen gedownload worden via de website. Ook voor 4-jarigen, als zij voor langere tijd op vakantie gaan.

· Persoonlijke gegevens worden aan niemand verstrekt zonder toestemming van deze persoon.

· Bij activiteiten worden regelmatig foto’s gemaakt, die op onze website, op Facebook of in de Lees(t)info gepubliceerd worden. Als u niet wilt dat dit gebeurt, dan kunt u dit aangeven bij de directie.

· Foto’s die door ouders gemaakt worden in schoolsituaties worden niet gepubliceerd zonder toestemming van degenen die op de foto’s staan (bijv. voor op een weblog of eigen facebookaccount o.i.d.).

· Elke 6 weken krijgt ieder gezin de Lees(t)info gemaild. Hierin houden we u op de hoogte van alle gebeurtenissen in de school.

· Alle activiteiten, vrije dagen e.d. staan vermeld in de activiteitenkalender. Deze krijgt u aan het begin van het jaar, maar deze staat ook op de website.

· Kijkuurtje; 5x per jaar worden de ouders in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn tijdens het lesgeven in de klas van hun kind(eren). Het kijkuurtje is van 8.45 uur-9.45 uur. Op deze manier kunt u sfeer proeven en krijgt u een idee hoe het er in de klas aan toegaat. Er kunnen maximaal 4 ouders tegelijk aanwezig zijn. Per ouderpaar gaat het om 1 ouder per schooljaar! U kunt zich voor zo’n kijkuurtje inschrijven, de data ervan staan in de activiteitenkalender. Het is niet de bedoeling dat u tijdens een kijkuurtje kleinere zusjes/ broertjes meebrengt.

· Kinderen die onder schooltijd de school zelfstandig moeten verlaten (bezoek tandarts, orthodontist) moeten hier toestemming van ouders voor hebben (verantwoordelijkheid van de ouders.). Geef de afspraak op tijd door. Plan deze zo mogelijk na schooltijd of in een vakantie.

· Mededelingen school - ouders;

Voor schooltijd: kleine mededelingen m.b.t. halen /brengen doorgeven aan leerkracht persoonlijk of via mail.

Na schooltijd: uitgebreidere contacten bij voorkeur op afspraak.

· Tussentijdse gesprekken met ouders op verzoek van leerkracht of ouders (bij voorkeur op afspraak).

· Bij conflictsituaties in de klas gaan ouders eerst naar de leerkracht. Pas als men hier niet uitkomt, gaat men naar de directie.

· Bij conflictsituaties tussen leerkrachten onderling, leerkracht/leerling of leerkracht/ouders zijn de gesprekken o.l.v. de directie.

· Er zijn 2 ouderavonden per schooljaar in oktober en in februari. Het 3e oudergesprek aan het einde van het schooljaar is op verzoek van ouder en/of leerkracht.

 

DEZE AFSPRAKEN WORDEN IEDER SCHOOLJAAR WEER BIJGESTELD.Klik hier voor al onze afspraken